Rotacijas formešana un poliuretana izstradajumi

Rotons SIA, Rotācijas formēšana un poliuretāna izstrādajumi. Ūdensapgāde: plastmasas akas ūdens un plūsmas mērītājiem; Kanalizācija: sūkņu stacijas; skatakas; septiķi; biologiskās attirīšanas iekārtas; Plastmasas tvertnes un grodi; Produkti pārtikas rūpniecībai: plastmasas paletes, saldēšanas vanniņas, izotermiskie konteineri; Produkti ceļu satiksmes regulēšanai: ar ūdeni pildāmie norobežošanas bloki.

2014. gada septembris
noslēgts līgums ar Karuseļa tipa rotējoša formēšanas iekārtas ražotāju Reinhardt Roto Machines

2014. gada novembris
SIA „Rotons” vizīte pie iekārtas ražotāja Reinhardt Roto Machines, Indijā Iekārta RSX 32 ir izgatavota un tika veikta tās izmēģināšana darbībā. Iekārta ir aprīkota ar 2 “straight” tipa un 2 “offset” tipa darba stacijām. (Iekārtas RSX 32 bilde)

07.02.2015.
Karuseļa tipa rotējoša formēšanas iekārtas ražotājs Reinhardt Roto Machines ir uzsācis iekārtas RSX 32-2/S-2/O nosūtīšanas procesu uz Latviju .

02.04.2015.
Iekārta RSX 32 ir saņemta. Tika veikta iekārtas komplektācijas kontrole un tā pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai. Tiek uzsākts iekārtas uzstādīšanas un montāžas process. (Iekārtas RSX 32 bilde un Iekārtas RSX 32 vadības paneļa bilde)

30.04.2015
Jaunās rotejošās iekārtas RSX 32 darbības uzsākšanas svinīgais pasākums SIA „Rotons” ražotnē “Briljantos”.

Šo pasākumu apmeklēja Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, galvenais projekta finansētāja Danske Bank pārstāvis Mārtiņš Roķis, projekta konsultante Velga Balode. Ieradās arī ilggadēji sadarbības partneri no SIA Evopipes, SIA Akvedukts, SIA Indutek, SIA Uponor, SIA Wilo Baltic, un citi viesi.

Viesu klātbūtnē tika veikts pilns ražošanas cikls saražojot kā paraugus vairākus dekoratīvos puķu podus. (Paraugs #1 un Paraugs #2).

Pateicamies visiem, kas atrada laiku apmeklēt šo pasākumu!!!

10.06.2015.
LIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departaments veic pārbaudi SIA "Rotons" īstenotā projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/057 „Plastmasas izstrādājumu ražotnes modernizācija augstākas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai un esošās ražošanas procesa būtiskai uzlabošanai”projekta īstenošanas vietā: "Brilijanti", Eimuri, Ādažu novads, LV-2164

03.07.2015
Uzsākts jauno produktu – bioloģisko attīrīšanas iekārtu eksports. Pirmā preču partija nosūtīta klientam Vācijā. (Produkta bilde).

 

SIA "Rotons" darbibas programmas "Uznemejdarbiba un inovacijas" papildinajuma 2.1.2.4.aktivitates "Augstas pievienotas vertibas investicijas" projektu iesniegumu atlases 4.kartas ietvaros isteno projektu „Plastmasas izstradajumu ražotnes modernizacija augstakas vertibas produkcijas ražošanai un esošas ražošanas procesa butiskai uzlabošanai ” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/14/057). 2014.gada 10.septembri starp Latvijas Investiciju un attistibas agentura un SIA „Rotons” ka finansejuma sanemeju tika noslegts Ligums par ERAF projekta istenošanu nr. L-APV-14-196. Projektu lidzfinanse Eiropas Regionala attistibas fonds.

 

SIA Rotons ir ieviesta ražošanas procesu kvalitates vadibas  sistema ISO 9001:2009

Sertificeta darbibas sfera:

Lielgabarita plastmasas detalu ražošana ar rotejošas formešanas metodi:

kanalizacijas suknu staciju ražošana

udens skaititaju aku ražošana

 

Tiro tehnologiju klasteris

SIA „ROTONS” ir sadarbibas partneris biedribas „Latvijas
Biotehnologiju asociacija” projekta „Tiro tehnologiju klasteris”, kas tiek
istenots saskana ar 12.09.2012. ligumu Nr. L-KAP-12-0009,

sadarbiba ar

 

Rotons SIA  piedalisies izstade IFAT 2012, kas norisinasies Minhene no 07. lidz 11. maijam.

Aicinam apmeklet musu stendu B6.504.

SIA ROTONS sadarbiba ar V/A LIAA isteno projektu
„SIA ROTONS dalibastarptautiskajas izstades
IFAT 2012 un ESTBUILD 2012".
Projekta Liguma Nr.L-ATA-12-1165

SIA ROTONS iegust 3 vietu konkursa „Eksporta un inovacijas balva 2011”

2011. gada 15. decembri jau septito gadu pec kartas Latvijas
Investiciju un attistibas agentura (LIAA) sadarbiba ar LR Ekonomikas
ministrija 32 veiksmigakajiem un inovativakajam Latvijas uznemumiem
dažadas kategorijas pieškira „Eksporta un inovacijas balva 2011”
atzinibas rakstus.

SIA Rotons tika pieškirta 3. vieta kategorija “Importa aizstajejprodukts”.

Kategorija „Importa aizstajejprodukts”

1. vieta – SIA „Karšu izdevnieciba Jana seta” (sistema „JS GPS sekošana”)
2. vieta – SIA „NP Foods” („Laimas” sulu konfektes)
3. vieta – SIA „Rotons” (izoletas udens merišanas akas PM400 un PM500)
Atziniba:
SIA „New Rosme” (sieviešu apakšvela, korsešu izstradajumi)
SIA „Rauzas kompanija” (mebelu kolekcija „MINT Light Living”)